Cempaka Puri, S.Pd.,Gr.
NIK:
NIP: 17071 YGM
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana Pendidikan
Jurusan: Bimbingan dan Konseling
Status: Guru Yayasan
Jenis GTK: Guru Bimbingan dan Konseling
Alamat :