Retno Purwanti, S.Pd.
NIK: 1802134505740***
NIP: 19740505 200312 2 ***
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Karang Anyar, 5 Mei 1974
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana Pendidikan
Jurusan: MIPA
Status: PNS
Jenis GTK: Guru IPA
Alamat :