Yuana Firikaratin, S.Pd.
NIK:
NIP: 16051 YGM
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana Pendidikan
Jurusan: IPS
Status: Guru Yayasan
Jenis GTK: Guru PKN
Alamat :