Erna Yunita, S.Si.,S.Pd
NIK:
NIP: 16039 YGM
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana Pendidikan
Jurusan: MIPA
Status: Guru Yayasan
Jenis GTK: Guru Matematika
Alamat :